Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.blik.info.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług Studio „Blik” Rafał Dudek

2. Administratorem i odbiorcą danych osobowych jest:

Studio „Blik” Rafał Dudek, z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 254, 42-200 Częstochowa, NIP: 9492141750.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) właściwą przedmiotowo ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”
  3. poprzez dobrowolne utrwalanie wizerunku

6. Studio „Blik” zbiera tylko informacje dobrowolnie podane przez użytkownika i niezbędne do wykonania Umowy.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zakupu.

8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie www.blik.info.pl, w formie papierowej lub elektronicznej, nie zostaną pod żadnym pozorem sprzedane ani udostępnione osobom trzecim bez zgody Klienta ani przekazane do państwa trzeciego.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji danych, wypowiedzenia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, prawo żądania usunięcia danych oraz prawo do bycia zapomnianym po zakończeniu procesu przetwarzania.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na rozwój technologii internetowej lub ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.blik.info.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, licencje oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. Polityka prywatności Studio „Blik” Rafał Dudek jest również właściwa w odniesieniu do Regulaminu.

13. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu należytego wykonania Umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO.

14. Poprzez zawarcie umowy, Klient wyraża zgodę na przesłanie jego danych procesorowi przez administratora danych, celem wykonania zlecenia, z zachowaniem środków bezpieczeństwa wynikających z RODO.

15. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że jest to niezbędne dla należytego wykonania Umowy.

16. Klient może w każdym czasie uzyskać kopię przekazywanych danych osobowych lub obecnych w systemie administratora danych.

17. Dane osobowe Klienta będą przechowywane w siedzibie Studio „Blik” Rafał Dudek oraz jego wewnętrznym systemie teleinformatycznym aż do momentu zakończenia współpracy.

18. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie.

19. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.

20. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i kontynuacji prowadzenia witryny internetowej. Klient jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie odstąpienie przez Studio „Blik” od prowadzenia konta lub umowy, ze wszelkimi skutkami po stronie Klienta wynikającymi z Regulaminu, z uwagi na brak możliwości zagwarantowania Klientowi należytego wykonywania postanowień umownych.

21. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez Studio „Blik” Rafał Dudek, dotyczących go, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

22. Na naszej stronie internetowej www.blik.info.pl używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W ten sposób technologię tę wykorzystują również podmioty powiązane z „Blik” Rafał Dudek oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji.

23. Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookies, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności lub wycofania zgody oraz monitorowania procesu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy: kontakt@blik.info.pl.